แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 21.97 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 9.47 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนอัตรากำลัง-3-ปี 4.72 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561-2563 2.11 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น-2561-2565 7.25 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.24 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2562-2564 1.64 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนการดำเนินงาน-ประจำปี-พ.ศ.-2563-1 1.97 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนการจัดการองค์ความรู้-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562 1.19 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่-เรื่อง-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563 363.82 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่-เรื่อง-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-1 310.40 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่-เรื่อง-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562 222.45 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง