แผนป้องกันการทุจริต

ชื่อเรื่องขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
รายงานการจัดทำแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 4.93 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 4.57 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 4.56 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2563 490.51 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2562-2564 1.64 MB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ-อปท.-รอบ-6-เดือน 469.13 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ-อปท. 201.55 KB ดาวน์โหลดเปิดดูตัวอย่าง