ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เวลา *
:
ไฟล์แนบ (เอกสารประกอบ เช่น ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว / คลิปเสียง หรือ อื่นๆ...) *
Maximum upload size: 25MB

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์
1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบ
โทร.045-714147 อีเมล์ : namkamyai35000@hotmail.com